Thursday, September 10, 2009

Quu Anfusakum Wa Ahlikum Nara

Peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari neraka.