Friday, October 2, 2009

Bill Gates Tidak Mahu Lagi Bekerjasama

Aku mengadap keajaiban supaya ubahkan nasibku. Tapi, tak dijawab. Mungkin perubahan hanya perlukan aku, bukan keadaan.