Sunday, November 22, 2009

Kehilangan Pertama

20 November 2009. Sembilan malam ke atas. Al-fatihah.