Sunday, March 7, 2010

Kehilangan Kedua

Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu; perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah : 155)

Cukup 106 hari selepas 20 November. Kini, mak bukan saja kehilangan ibu malah sudah tiada bapa, semalam. Dan aku tiada lagi nenek dan datuk.

Semoga Tuhan memberi ganjaran hebat untuk mak atas ketabahan dan kesabarannya. Kedua2nya pergi dalam jagaannya.

Al-fatihah.