Friday, June 18, 2010

Rasa

rasa, nak mulakan kembali dari kosong.
rasa, mereka datang bila tak menentang.
rasa, rintang buat menyembah.
rasa, tidak berkemampuan.
rasa, sanggup menahan.
rasa, dipilih satu dalam cincangan hancur.
rasa, malu.

rasa, PELBAGAI.