Thursday, November 11, 2010

Ditinggalkan dan Meninggalkan

Kalau di bangku sekolah dulu, aku melihat orang yang meninggalkan sebagai seorang perkasa. Dia punya segala sehingga boleh menyingkir pada bila-bila. Dan sungguh kasihan pada yang ditinggalkan kerana bodoh percaya janji yang diberi.

Kini, aku melihat yang ditinggalkan sebagai seorang yang gagah dan yang meninggalkan adalah seperti bacul atau loser.