Tuesday, January 11, 2011

'you know, you don't talk very much. i like you' -Ellie

Pagi yang hening,

Kelas dihidangkan oleh satu statistik peperiksaan lepas. dan menurut tenaga pengajar, capaian 'A' adalah oleh pelajar yang 'banyak mulut'; rajin bertanya, rajin bersapa, atau dalam erti kata lain paling menonjol dalam kelas.

*tidakkah mereka mengetahui bahawa diam itu pintar sebenarnya?