Tuesday, March 22, 2011

Peluang Kedua

Siapa yang layak menentukan samada peluang kedua itu patut diberikan atau tidak?