Wednesday, April 27, 2011

Apa itu bahagia?

Bahagia ialah ketenangan jiwa.