Friday, May 6, 2011

F (ii)

tiada berbaki.
sisa luruh mensuci diri.

hanya,
ikatan yang suci.
akan bersemadi.