Saturday, July 19, 2014

Ramadhan 21-- make plans, but understand that we live by Allah's grace.

kita mahukan sesuatu seperti apa yang kita mahu,
kita berkehendakan sesuatu seperti apa yang kita hendak.

maka datanglah kemahuan dan kehendak yang sama sekali bukan cara kita.

kita mengeluh.
kita merungut.
kita menolak kerana apa yang kita peroleh tidak sama seperti yang dimahu dan dihendak.

xxxxxxxx

maafkan kami, tuhan.
janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau tersalah.
janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya.

xxxxxxxx

percaya pada taqdir.